Martin Nilsson
Kallskänken, Postgatan, Villa Solbacken,
Måltid och Sinus Köpingsvik

Jag använder mig av Calmarsunds VVS & EL - både privat och på Kallskänken.
Jag älskar deras snabba service och är alltid nöjd med resultatet!

Quote Cirecle 2

Referenser

Jag använder mig av Calmarsunds VVS & EL - både privat och på Kallskänken.Jag älskar deras snabba service och är alltid nöjd med resultatet!

Calmarsunds VVS & EL ger oss en snabb och hög service nivå med mycket kompetent och bra personal. Det är sällan man behöver vänta någon längre tid om man behöver hjälp - det värderar vi högt!

glebes
referens martin

Martin Nilsson:
Mitt första val!

Glebes:
Vi får alltid snabb och bra service